MENU

Druga edycja projektu w obrębie którego w Technoparku powstało Centrum Kompetencyjne Rozwoju Modeli Biznesowych. Projekt zakłada przyznanie stypendiów dla studentów, doktorantów, absolwentów (do 3 lat po obronie) i pracowników naukowych Politechniki Śląskiej. Stypendia będą przyznawane niezależnie na jeden z dwóch celów:

  1. Stypendia przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z rozwojem naukowym i badawczym, poprzez uczestnictwo w dedykowanych szkoleniach z modeli biznesowych, design thinking, service design itp. Pakiet szkoleń zostanie uzupełniony o indywidualne doradztwo w zakresie popracowania modelu biznesowego dla pomysłów indywidualnych uczestników. Opracowane pomysły wezmą udział w konkursie a nagrodami będzie kapitał na założenie własnej działalności oraz wyjazd studyjny do zagranicznych ośrodków wspierania innowacji.

  2. Stypendium z przeznaczeniem na Mobility Fund pokrycie kosztów związanych z wyjazdem uczestników projektu na konferencje, targi i wydarzenia branżowe. Przyznane zostanie minimum 20 stypendiów w okresie trwania Umowy, w wysokości do 2000 zł brutto.
apasu_o_projekcie

Wszelkie informacje na temat projektu znajdują się na stronie: www.modelebiznesowe.pl

Harmonogram szkoleń dla pierwszej grupy znajduje się na www.modelebiznesowe.pl

O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie zostaną Państwo powiadomieni indywidualnie po zakończeniu naboru.